• İmam Gazali'den Altın Öğütler
3105.2018

İmam Gazali'den Altın Öğütler

İmam Gazali'den Altın Öğütler

Öncelikle Hz.Muhammed’in (Allah’ın Selamı Üzerine Olsun) Hadis-i Şerifler’i tüm nasihat edenlerin nasihatlarına kaynaktır. Nasihat etmek kolaydır. Zor olan onu kabul etmek ve onunla amel etmektir.

 

Bir Hadis-i Şerif’te şöyle buyurulur: “Allahu Teâlâ’nın kulundan yüz çevirmesinin alâmeti, o kulun kendisine faydası olmayan şeylerle meşgul olmasıdır, ve eğer bir kişinin ömründen bir saati yaratılış gayesi olan kulluk ve ibâdet yapmaktan başka bir şey ile geçerse, onun hasret ve pişmanlığının uzaması elbette lâyıktır.”

 

Kırk yaşını geçmiş olan bir kimsenin hayrı, şerrine galip olmazsa Cehenneme hazırlansın. Bu nasihat dünya ehline kâfidir.

 

Bir Hadis-i Şerif’te: “Dünyada kalacağın kadar dünyana çalış, ahirette kalacağın kadar ahiretine çalış, Allah’a muhtaç olduğun kadar Allah için amel işle, Cehennem azabına dayanabileceğin kadar günah işle,” buyuruluyor.

 

Allahu Teâlâ, her gün insanın kalbine “Benden başkası ile ne yapıyorsun? Gaflet perdelerine bürünmüşsün, benden haberin yok,” diye nidâ eder.

 

İnsanın, tutacağı Allah emirlerini, kaçınacağı nehiyleri öğrenecek kadar ilim tahsil etmesi gerekir. Felsefeciler gibi, amel etmeyi düşünmeksizin yalnızca ilim öğrenme! Çünkü, bir Hadis-i Şerif’te şöyle buyuruluyor: “Cidden insanların kıyamet gününde en şiddetli azaba uğrayacak olanı, Allahu Teâlâ’nın ilimden istifade ettirmediği, ilmi ile amil olmayan âlimdir.”

 

Cüneyd-i Bağdâdî Hz.’lerinin ihvanı, O’nun vefatından sonra rüyalarında şöyle dediğini naklederler: “O işaretler yok oldu, o ibareler yok oldu, o ilimler fenâ buldu ve o eserler tükendi. Bize hiçbirinin faydası olmadı. Ancak gecelerin içinde kılmış olduğum bir kaç rekâtcık namazların faydası oldu.”

 

Bir şahıs bir çok kitap toplasa, yüzbin dinî mesele öğrense, hiçbiri ile amel etmese, bu ilmin kendisine hiçbir faydası olmaz. İlmi ile âmil olmak ve salih amel işlemek gerekir.

 

Cüneyd-i Bağdadî Hz.’leri, 40 sene yatsı namazı abdesti ile sabah namazı kıldı. 30 sene sabahlara kadar ayakta Allahu Teâlâ’yı zikretti.

 

İlim kâfi gelecek olsa ve amele ihtiyaç olmayacak olsa, Allahu Teâlâ gecenin yarısı geçtiğinde, herkes uykuda iken: “Var mı Zat-ı Ahadiyet’ime dönüp tövbe edici, var mı benden isteyici, var mı mağfiret dileyici?” diye buyurur muydu? Bunun içindir ki gece yarısından sonra Teheccüt Namazı kılmak ve seher vaktinde kıyam ve istiğfar etmek makbul olmuştur.

 

Üç ses vardır ki Allah (C.C) onları sever. Birincisi, Kur’ân okuyan ses; ikincisi, seher vaktinde istiğfar edenlerin sesleri; üçüncüsü, horoz sesi.

 

Süfyân-ı Sevrî Hz.’leri: “Allahu Teâlâ’nın bir rüzgarı vardır. Seher vakitlerindeki zikirleri ve istiğfarları yüklenir ve Allahu Teâlâ’ya götürür,” buyurmuştur. Gene Süfyân-ı Sevrî Hz.’leri şöyle buyurmuştur: “Gecenin ilk vakti bir duyurucu nidâ eder; ‘Dikkat, kullar kalksınlar,’ der. Kullar kalkarlar. Namaz kılarlar. Gece yarısında ikinci duyurucu nidâ eder; ‘Dikkat, dua ediciler kalksınlar.” Onlar da kalkarlar. Seher vaktine kadar namaz kılarlar. Seher vakti olunca üçüncü duyurucu nidâ eder: ‘Dikkat, istiğfar ediciler kalksınlar,” der. Onlar da kalkarlar, istiğfar ederler. Şafak doğunca son bir nidâ daha duyurulur: ‘Gafiller kalsınlar!’ der. Onlar da ölülerin kabirlerinden kalktıkları gibi yataklarından kalkarlar.”

 

Lokman Aleyhisselâm ise oğluna: “Yavrum, horoz senden daha akıllı olmasın, sen uykuda iken o, seher vaktinde Allah’ı zikreder,” diye vasiyet etmiştir.

 

Hasan Basrî Hz.’leri şöyle buyurmuştur: “Amel ile ibadet etmeden cenneti istemek, günahlardan bir günahtır.”Bir Hadisi Kudsî’de: “Amel etmeden cennetimi isteyen, ne kadar hayâsı, utanması kıt bir kimsedir. Benim tâatimde cimrilik eden kimseye rahmetimle nasıl cömertlik ederim,” buyurulmuştur.

Hz.Muhammed Mustafa’nın (Allah’ın Selamı Üzerine Olsun)mübarek ağızlarından dökülen kevser misali şöyle buyurmuştur: “Akıllı kimse nefsini alçaltan, ölümden sonrası için amel edendir. Ahmak ise nefsine ve hevâsına tâbi olup Allah’a karşı boş ümide kapılandır.”

 

KAYNAK: haksohbetleri.com

Yorumlar

  1. KAYITLI YORUM BULUNAMADI

( Sizin Görüş ve Önerileriniz Bizim İçin Çok Önemlidir O Sebeple Yorumlarınızı Bizden Esirgemeyiniz )
Yorum Yaz