Ölüm ve Berzah Alemi

Ölüm ve Berzah Alemi ( Ahmet Tomor Hoca). Kitap detaylarına ulaşmak indirmek ve okumak için tıklayınız.

Eser Detayı

 • Yazar : Ahmet Tomor
 • Çevirmen :
 • Yayın : Erkam Yayın San. ve Tic. A. Ş.
 • Fiyat : Ücretsiz
 • Görüntülenme : 3581
Sipariş Ver

Kitap Detayları

Rahmetli Eşimin Ardından,

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:

Beş vakit namazını kılan, Ramazan ayında orucunu

tutan, iffetini koruyup örtünen ve kocasına itaat eden

kadın cennete girecektir. (Ahmed İbni Hanbel - Taberânî - Bezzar)

Beş vakit namazını vaktinde düzenli bir şekilde kılan,

Ramazan ayında orucunu tutan, iffetinin ve namusunun

simgesi olan örtüye bürünen, evli ise kocasının, bekâr ise

babasının ve annesinin günah içermeyen emirlerine itaat

eden kadın, hiç kuşkusuz diğer ilâhî emirleri de uygulayıp

her çeşit günahlardan sakınacağından, Peygamberimiz

(s.a.v.) “Cennete girecektir.” buyurdu.

Rahmetli eşim, şiddetli doğum sancıları çekerken bile

namazını vaktinde, huşû ve huzurla kılar, kesinlikle acele

etmez, yavaş yavaş okur, rukû ve secdelerde ta’dîl-i erkânı

gözetir ve üzerinde kaza namazı borcu olmadığı halde, ihtiyaten

kaza namazı da kılardı.

Ramazan ayının en sıcak ve en uzun günlerinde, hâmile,

emzikli ya da hasta olduğu zamanlarda bile orucunu kazaya

bırakmaz; özürlü günlerinde kazaya kalan oruçlarını da bayramdan

sonra hemen kaza ederdi.

Allah’ın (c.c.) bir lütfu olarak fıtraten yabancı erkeklerle

konuşmaktan hoşlanmadığı için, tek başına bir dükkâna

girip alış veriş yapamaz ve yazın en sıcak günlerinde iç

çamaşırları terden su gibi ıslandığı halde, en yakın komşulara

bile dış giysisini örtünmeden gidemezdi.

8

Kocasına yani benim gibi bir âcize son derece itaat

eder, hiçbir konuda tartışmayı sevmez, özellikle dînî konularda

bana danışmadan hiçbir şey yapmaz ve danıştığı

konuları da aynen uygulardı.

Gerçi hayatta iken kıymetini bilemedim ve istediği şeyleri

alıp yediremedim ama, Peygamberimiz (s.a.v.) in kesin

bir dille, “Cennete girecektir.” buyurduğu yani cennet ehli

sâliha bir kadınla 56 yıl birlikte yaşadığım için cân-ı gönülden

“Elhamdülillah” diye Allah’a (c.c.) şükrediyorum ve

zamanında kıymetini bilemediğim için kendimi şiddetle kını-

yorum!

Vefa borcu

Tam 56 yıl benim kahrımı çeken ve her çeşit olumsuz

davranışlarıma bile sabreden rahmetli eşime bir vefa borcu

olarak, güncel dualarımın dışında farklı bir hayır yapmak

istedim ve aklıma öncelikle o’nsuz geçireceğim ilk

Ramazan’da onun adına bir umre yapmak geldi.

Ancak sağlığım ve ekonomik durumum umre yapmama

müsait olmadığından, başka bir arayışa girdim ve geçici bir

hayır yerine, kalıcı yani sevabı uzun yıllar devam edecek bir

hayır yapmayı düşündüm.

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:

İnsan öldüğü zaman amellerin sevabı da sona erer.

Ancak sadaka-i câriye, faydalanılan ilim ve arkasından

dua eden hayırlı evlât, bu üç şeyin sevabı devam eder.

(Müslim - Tirmizî - Ebû Dâvûd - Nesâî)

İnsan öldüğü anda kirâmen kâtibîn melekleri amel defterini

dürer ve sevap yazma işlemi sona erer. Ancak sadaka-i

câriye, faydalı ilim (Allah rızası için yazılan ve basılan kitap)

9

ve arkasından dua eden hayırlı evlât bırakanların sevabı berzah

(kabir) âleminde de devam eder.

Bu üç seçenekten yeteneğime en uygun olanı yapmaya

yani rahmetli eşimin adına şu anda içinde bulunduğu hal ile

uyumlu, “Ölüm ve Berzah Âlemi” adında kısa ve özlü bir

kitapçık yazmaya karar verdim.

Neden Kitap?

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:

İnsanlar (dînî) ilimlerin neşrinden (basım ve dağıtı-

mından) daha faziletli bir sadaka (hayır) yapamazlar.

(Taberânî)

İmam-ı Süyûti’nin bu hadîs-i şerîfin şerhinde (açıklamasında)

“İn kâne neşruhu lillah” (kitabın yazımı, basımı ve

dağıtımı Allah rızası için olursa) ibâresi özellikle dikkatimi çekti.

Yazmayı düşündüğüm bu kitap, inşâAllah Allah rızası için

yazılır, Allah rızası için basılır, Allah rızası için dağıtılır, Allah

rızası için okunur ve herkes payına düşen sevabı bol bol alır.

Bu kitabın basıma hazırlanmasında, dağıtımında ve

okunmasında maddî-mânevî emeği olanlardan ve bütün

okurlarımdan Allah (c.c.) razı olsun, imanlarımızı kâmil,

amellerimizi sâlih eylesin ve hepimizi cennette sevgili

Peygamberimiz’e (s.a.v.) komşu eylesin. Âmîn, bi-hürmeti

seyyidi’l-mürselîn ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn... Allah’a

emânet olunuz!

 

KİTABI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

Eğer Bu Kitap Hoşunuza Gittiyse Lütfen Paylaşın

Diğer Eserler

İmam Gazali Eserleri Açıklama

 • İhya'u Ulum'id-Din (4 Cilt)

  Üç şey kimde bulunursa onun imanı kemâle ermiştir: Allah rızası uğrunda kötüleyenlere aldırmamak, ameliyle riyâkârlık etmemek, biri dünya diğeri âhiretle alâkalı iki şey arz edildiğinde, âhiretle alâkalı olanı seçmek.

  Dilin Afetleri (Dil Belası)

  Okundukça Susturan Eser İmam Gazali Dilin Afetleri Kitabı. Kitap detaylarına ulaşmak indirmek ve okumak için tıklayınız.

  Ölüm ve Ötesi

  ‘‘Bize nasihat et ey Allah’ın Resulü ’’ diyen Hz. Ömer'e (r.a.) hitaben, Peygamberimiz (s.a.v. ): ‘‘ Nasihat olarak ölüm sana yeter, ey Ömer! ’’ buyurmuştur.Eğer ki bir insan ölümden herhangi bir ibret ve nasihat almıyorsa, başka hiç birşeyden alamaz .

  Kalplerin Keşfi Mukaşefetü'l Kulüp

  Muhteşem bir başyapıt, ayet hadis ve menkibelerle İslami nasıl daha güzel yasamamiz gerektiğini anlatan güzide bir eser